I - IV: 8:00-17:00
V: 8:00 - 15:45

Savaitgaliais nedirbame

Vandens kainos gyventojams

 
nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

Bute

 

Individualiame name

 

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

 Kaina (su PVM)

  

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

Kaina (su PVM)

 Vanduo Eur/m3

 0,78

 0,16

 0,94

 

 Vanduo Eur/m3

 0,76

 0,16

 0,92

 Nuotekos Eur/m3

 1,94

 0,41

 2,35

 

 Nuotekos Eur/m3

 1,90

 0,40

 2,30

 Viso:

  

 3,29

 

 Viso:

  

 3,22

 Pardavimo kaina apsk. pr. Eur

 0,67

 0,14

 0,81

 

 Pardavimo kaina apsk. pr. Eur

 0,67

 0,14

 0,81

 Nėra apsk. pr. Eur/butui

 0,53

 0,11

 0,64

 

 Nėra apsk. pr. Eur/namui

 0,53

 0,11

 0,64

Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2021 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui – 2,36 kub. m.

Vandens kainos įmonėms

nuo 2021 m. sausio 1 d.
 
Įmonės   
   Kaina (be PVM)  PVM 21 proc.  Kaina (su PVM)
 Vanduo Eur/m3  0,82  0,17  0,99
 Nuotekos Eur/m3  1,90  0,40  2,30
 Viso:      3,29
 Diferencijuota pardavimo kaina Eur
 Apskaitos prietaiso diametras 15 mm  1,00  0,21  1,21
 Apskaitos prietaiso diametras 20 mm  0,87  0,18  1,05
 Apskaitos prietaiso diametras 25 mm  3,06  0,64  3,70
 Apskaitos prietaiso diametras 32 mm  3,33  0,70  4,03
 Apskaitos prietaiso diametras 40 mm  5,36  1,13  6,49
 Apskaitos prietaiso diametras 50 mm  13,40  2,81  16,21
 Apskaitos prietaiso diametras 100 mm  17,09  3,59  20,68
 
 Paviršinės nuotekos Eur/m3  0,10  0,02  0,12
Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2020 m. vasario 1 d.  apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą abonentui – 4,72 kub. m.
Atnaujinta

Pranešimai