I - IV: 8:00-17:00
V: 8:00 - 15:45

Savaitgaliais nedirbame

I - IV: 8:00-17:00
V: 8:00 - 15:45

Savaitgaliais nedirbame

Vandens kainos gyventojams

 
nuo 2019 m. kovo 1 d.

 

Bute

 

Individualiame name

 

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

 Kaina (su PVM)

  

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

Kaina (su PVM)

 Vanduo Eur/m3

 0,74

 0,16

 0,8950

 

 Vanduo Eur/m3

 0,72

 0,15

 0,8710

 Nuotekos Eur/m3

 1,66

 0,35

 2,0090

 

 Nuotekos Eur/m3

 1,59

 0,33

 1,9240

 Viso:

  

 2,9040

 

 Viso:

  

 2,7950

 Pardavimo kaina butui Eur

 1,31

 0,28

 1,5850

 

 Pardavimo kaina/prietaisui/Eur

 0,80

 0,17

 0,9680

 Nėra apsk. pr. Eur/butui

 0,85

 0,18

 1,0290

 

 Nėra apsk. pr. Eur/namui

 0,64

 0,13

 0,7740

Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui – 2,25 kub. m. Nuo 2020 m. vasario 1 d. vidutinė mėnesio vandens/nuotekų norma vienam gyventojui – 2,24 kub. m.

Vandens kainos įmonėms

nuo 2019 m. kovo 1 d.
 
Įmonės   
   Kaina (be PVM)  PVM 21 proc.  Kaina (su PVM)
 Vanduo Eur/m3  0,76  0,16  0,92
 Nuotekos Eur/m3  1,58  0,33  1,91
 Viso:      2,83
 Diferencijuota pardavimo kaina Eur
 Apskaitos prietaiso diametras 15 mm  2,21  0,46  2,67
 Apskaitos prietaiso diametras 20 mm  2,94  0,62  3,56
 Apskaitos prietaiso diametras 25 mm  3,68  0,77  4,45
 Apskaitos prietaiso diametras 32 mm  4,70  0,99  5,69
 Apskaitos prietaiso diametras 40 mm  5,88  1,23  7,11
 Apskaitos prietaiso diametras 50 mm  7,35  1,54  8,89
 Apskaitos prietaiso diametras 100 mm  14,70  3,09  17,79
 
 Paviršinės nuotekos Eur/m3  0,10  0,02  0,12
Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB “Skuodo vandenys” nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą abonentui – 4,50 kub. m. Nuo 2020 m. vasario 1 d. – 4,48 kub. m.
Atnaujinta

Pranešimai