INFORMACIJA

Sutarčių sudarymas

UAB „Skuodo vandenys” sudarydami vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis su gyventojais bei įstaigomis reikalauja pateikti atitinkamus dokumentus.

Dokumentai

Daugiabučių namų būtų ir privačių namų savininkams bei nuomininkams

Daugiabučių namų būtų ir privačių namų savininkai bei nuomininkai geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis sudaro bendrovės abonentiniame skyriuje. Sutarčių sudarymo metu privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymas sudaryti sutartį (prašymas gyventojams);
 • Nuosavybės teisę į butą ar namą, namo dalį patvirtinančius dokumentus ar pirkimo-pardavimo sutartį;
 • Jei butas ar namas arba namo dalis nuomojama, nuomos, su buto ar namo savininku, sutartį;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Pažymą apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis (nesant įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso);
 • Pasirašyti duomenų tvarkymo ir saugojimo sutikimą;
 • Apskaitos prietaiso(-ų) rodmenis;
 • Naujų tinklų prijungimo aktą (tinklų prijungimo aktas);
Dokumentai

Juridiniams asmenims

Juridiniai asmenys vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis sudaro bendrovės abonentiniame skyriuje. Sutarčių sudarymo metu privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą sudaryti sutartį (prašymas įmonėms);
 • Pažymą apie linijinių inžinerinių statinių – vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų – statybos užbaigimą (naujam objektui);
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Nuomos ar panaudos sutarties kopiją, jei patalpos nuomojamos arba perduotos valdyti pagal panaudos sutartį;
 • Nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jei sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);
 • Pasirašyti duomenų tvarkymo ir saugojimo sutikimą;
 • Jei juridinis asmuo išleidžia nuotekas su padidintomis taršos elementų koncentracijomis jis derina teršiančių komponentų dydį su bendrovės ekologu.
 • Naujų tinklų prijungimo aktą (tinklų prijungimo aktas);
Dokumentai

Dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais

Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • Prašymą sudaryti sutartį (prašymas įmonėms);
 • Pažymą apie linijinių inžinerinių statinių – vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų – statybos užbaigimą (naujam objektui);
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Nuomos ar panaudos sutarties kopiją, jei patalpos nuomojamos arba perduotos valdyti pagal panaudos sutartį;
 • Nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
 • Žemės sklypo nuosavybės dokumento kopiją;
 • Žemės sklypo planą;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jei sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Pasirašyti duomenų tvarkymo ir saugojimo sutikimą;
 • Jei Juridinio asmens teritorija priskiriama potencialiai teršiamoms teritorijoms, – paviršinių nuotekų mėginių paėmimo schemą, suderintą su mūsų bendrovės ekologu.
 • Naujų tinklų prijungimo aktą (tinklų prijungimo aktas);
Kyla neaiškumų?

Užduokite klausimą

  Sutarčių perrašymas

  Pasikeitus savininkui ar nuomininkui

  Sutartys privalo būti perrašomos pasikeitus daugiabučio namo buto, privataus namo ar įstaigos savininkui/nuomininkui, taip pat pasikeitus savininko ar nuomininko pavardei/rekvizitams.

  Viešoji vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis

  Abonento paviršinių ir drenažinių nuotekų priėmimo į miesto paviršinių nuotekų tinklus sutartis

  Vartotojų ir abonentų sutarčių sudarymo tvarka

  Atsiskaitymo vietos

  Už paslaugas galite apmokėti

  • Norint fiziniams asmenims apmokėti sąskaitą naudojantis internetine bankininkyste, reikia banko skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ susirasti UAB „Skuodo vandenys” ruošinį, jį užpildyti – abonento kodą, mokamą sumą, jei rodmenų deklaravimas vykdomas banke – skaitiklių rodmenis (skaitiklių eiliškumą žiūrėti sąskaitoje ).
  • Juridiniai asmenys moka per banko skiltį „Pavedimai“, UAB Skuodo vandenys atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir bankas nurodyti pateiktoje sąskaitoje už paslaugas.

  UAB „Skuodo vandenys” atsiskaitomoji sąskaita –  LT164010044700040228 AB Luminor bankas.

   
  Eil. Nr.   Įmokų priėmimo įstaigos    Sąskaitų apmokėjimo būdas 
   Grynaisiais  Internetu
   1 Luminor bankas, AB  –  taip
   2 Swedbank bankas, AB  –  taip
   3 Šiaulių bankas, AB  taip  taip
   4 UAB „Perlas Finance” terminaluose ir platformoje „Perlas Go”  taip  taip
   5 Maximos prekybos centrų kasos  taip  –
   6 AB Lietuvos paštas  taip  –
   7 Lietuvos centrinė kredito unija  taip  taip
  8 Elektroninių mokėjimų agentūra (Ignitis), UAB taip

  Paslaugų apmokėjimas pasinaudojus „Swedbank“

  Šioje instrukcijoje pateikiama informacija, kaip susikurti asmeninių periodinių mokėjimų krepšelį „Swedbank“ internetinėje bankininkystėje, kad mokėjimai už vandenį ir nuotekų tvarkymą UAB „Skuodo vandenys“ pasiektų tikslūs.

  1. Internetinėje naršyklėje atsiverčiame „Swedbank“ internetinės bankininkystės puslapį.
  2. Prisijungiame Jūsų naudojamu metodu.
  3. Viršutiniame meniu renkamės „Kasdienės paslaugos“.
  4. „Mokėjimai“ skiltyje pasirenkame „Įmokų ir mokėjimų krepšelis“.
  5. Jei mokėjimų ruošinių yra, vadinasi anksčiau naudojote mokėjimų krepšelį, kitaip mokėjimų krepšelis bus tuščias.
  6. Renkamės „Įmokos, mokesčiai“.
  7. Ties „Ieškoti įmokų gavėjų“ spaudžiame varnelę.
  8. Išsiskleidusiame lange paieškos laukelyje įvedame pavadinimą „Skuodo vandenys“ (be kabučių).
  9. Pažymime langelį šalia paieškos rezultato – „UŽ VANDENĮ (UAB SKUODO VANDENYS)“.
  10. Spaudžiame mygtuką „Sukurti mokėjimo ruošinį pagal pasirinktą mokėjimą“.
  11. Įmokų ir mokesčių mokėjimo ruošinių sąraše spaudžiame pliuso mygtuką ties „UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ SKUODO VANDENYS“.
  12. Spaudžiame mygtuką „Mokėjimų krepšelio peržiūra“.
  13. Spaudžiame koregavimo „pieštuko“ mygtuką ties UAB „Skuodo vandenys“.
  14. Pasitikriname, kad nurodytas mokėtojo vardas, pavardė ir adresas yra teisingi.
  15. Būtina įvesti savo mokėtojo kodą, kuris nurodytas sutartyje arba gautoje mokėjimo sąskaitoje.
  16. Įvedame atsiskaitymo periodą (YYYY – metai, MM – mėnuo).
  17. Įvedame mokėjimo sumą, kuri nurodyta gautoje mokėjimo sąskaitoje.
  18. Nurodome vandens skaitiklio parodymus (Nuo – praeito laikotarpio skaitiklio parodymai, Iki – esamo laikotarpio skaitiklio parodymai).
  19. Jei Jūsų būste įrengtas antras, trečias ar ketvirtas vandens skaitiklis – būtina taip pat nurodyti skaitiklio parodymus.
  20. Užpildžius formą spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“.
  21. Pažymime „varnelę“ ties UAB „Skuodo vandenys“.
  22. Renkamės „Peržiūrėti ir patvirtinti mokėjimą“.

  Paslaugų apmokėjimas pasinaudojus „Luminor“

  Šioje instrukcijoje pateikiama informacija, kaip susikurti asmeninių periodinių mokėjimų ruošinį „Luminor“ internetinėje bankininkystėje, kad mokėjimai už vandenį ir nuotekų tvarkymą UAB „Skuodo vandenys“ pasiektų tikslūs.

  1. Internetinėje naršyklėje atsiverčiame „Luminor“ internetinės bankininkystės puslapį ir prisijungiame Jūsų naudojamu metodu.
  2. Viršutiniame meniu renkamės skiltį „Mokėjimai“.
  3. „Mokėjimai“ skiltyje pasirenkame „Už paslaugas“.
  4. Ties „Paslaugos teikėjai“ įrašykite pavadinimą „Skuodo vandenys“ (be kabučių).
  5. Atsidariusiame naujame lange įrašome mokėtojo kodą, kurį galite sužinoti iš gauto mokėjimo pranešimo.
  6. Įvedame skaitiklio parodymus „Nuo“ ir „Iki“.
  7. Įvedame mokėjimo sumą.
  8. Spaudžiame mygtuką „Pasirašyti“.

  Paslaugų apmokėjimas pasinaudojus „Ignitis“ savitarna

  Šioje instrukcijoje pateikiama informacija, kaip susikurti asmeninių periodinių mokėjimų krepšelį „Ignitis“ internetinėje savitarnoje, kad mokėjimai už vandenį ir nuotekų tvarkymą UAB „Skuodo vandenys“ pasiektų tikslūs.

  1. Internetinėje naršyklėje atsiverčiame „Ignitis“ internetinės savitarnos puslapį ir prisijungiame Jūsų naudojamu metodu.
  2. Prisijungus prie savitarnos renkamės „Pridėti paslaugos teikėjo sutartį“ mygtuką.
  3. Paieško laukelyje įvedame „Skuodo vandenys“ ir pasirenkame atsiradusį pavadinimą.
  4. Laukelyje įvedate UAB „Skuodo vandenys“ išduotą mokėtojo kodą, kurį galite rasti mokėjimo pranešime. 
  5. Laukelyje įvedate objekto adresą.
  6. Spaudžiate mygtuką „Pridėti“.
  7. Laukeliuose įvedate apskaitos prietaisų parodymus „Nuo“ ir „Iki“. Eiliškumą išlaikykite tokį koks nurodytas mokėjimo pranešime.
  8. Įvedate mokėjimo sumą.
  9. Spaudžiame mygtuką „Deklaruoti ir mokėti“.

  Saugokime mūsų gamtą kartu!

  E. sąskaitos užsakymo forma

  Žvaigždute pažymėtus laukelius būtina užpildyti.

  Prieš spausdami Siųsti pasitikrinkite, ar teisingai įvedėtę el. pašto adresą – jei jis neteisingas, negalėsime pristatyti Jums e. sąskaitos!

  Rekomenduojame nenaudoti @one.lt ir kitų dėžučių, kuriose laiško dydis yra ribotas.

  Užpildę formą jūs sutinkate su Tinklapio privatumo politika.

   UAB „Skuodo vandenys“ atsisako popierinių sąskaitų.

   Vis daugiau mūsų klientų atsisako popierinių sąskaitų ir jas kiekvieną mėnesį gauna į savo elektroninio pašto dėžutes. Tai patogu, paprasta ir tausoja aplinką. Juk popieriui gaminti pasaulyje kasmet sunaudojama daugiau kaip 1 mln. tonų medienos. Tonai popieriaus pagaminti reikia nukirsti 17 medžių. Vienas europietis per mėnesį vidutiniškai sunaudoja apie 20 kg popieriaus, o popierinės atliekos sąvartyne nesuyra net 2 metus. Atsisakę popierinių sąskaitų, suteiksime didžiulę pagalbą gamtai.

   UAB Skuodo vandenys

   Karjera

   UAB „Skuodo vandenys“ kviečia į komandą prisijungti  Asenizacinės mašinos vairuotoją-operatorių

   Darbo sritis

   Asenizacinės-hidrodinaminės mašinos vairuotojas- operatorius

   Siūlomo darbo pobūdis

   Sunkiasvorės specializuotos transporto priemonės (asenizacinė-hidrodinaminė mašina) vairavimas, vamzdynų praplovimas aukšto slėgio įranga (plauti, siurbti, valyti nuotekų vamzdynus, šulinius), nuotekų išsiurbimas bei transportavimas utilizavimui, transporto priemonės ir įrangos priežiūra.

   Techniškai prižiūrėti ir remontuoti spec. asenizacinę-hidrodinaminę mašiną.

   Lūkesčiai kandidatui:

   • Turėti B ir C kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
   • Analogiško darbo patirtis būtų didelis privalumas;
   • Geras technikos išmanymas (patirtis šaltkalvio srityje būtų privalumas);
   • Gebėjimas atlikti smulkius transporto priemonės bei įrangos remonto darbus;
   • Noras dirbti komandoje, atsakingumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, savarankiškumas, greita orientacija.

   Darbo užmokestis

   Siūlomas atlyginimas -1230 EUR (mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių) bei priedai už pasiektus rezultatus įgyvendinant naujus projektus.

   CV siųsti iki š. m. balandžio 5 d. el. p. inga@skuodovandenys.lt, pasiteirauti galima tel. Nr.: 8-616-72089. 

    

    

   UAB „Skuodo vandenys“ kviečia į komandą prisijungti suvirintoją-tekintoją.

   Darbo sritis

   Suvirintojo -tekintojo

   Siūlomo darbo pobūdis

   Prižiūrėti ir teisingai eksploatuoti suvirinimo įrenginius, prietaisus. Atlikti metalų ir kitų medžiagų apdirbimo darbus su tekinimo, galandimo, pjovimo, šlifavimo staklėmis.

    

   Lūkesčiai kandidatui:

   • Panašaus darbo patirtis;
   • Atsakingas požiūris į darbą;
   • Kruopštumas;
   • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

   Darbo užmokestis

   Siūlomas atlyginimas -1230 EUR (mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių) bei priedai už pasiektus rezultatus įgyvendinant naujus projektus.

   CV siųsti iki š. m. balandžio 5 d. el. p. inga@skuodovandenys.lt, pasiteirauti galima tel. Nr.: 8-616-72089.

    

    

   UAB „Skuodo vandenys“ kviečia į komandą prisijungti Elektriką – automatiką.

   Siūlomo darbo pobūdis

   • Organizuoti elektros ūkio optimalią priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl reikalingų investicijų į elektros ūkį įmonės vadovui ir juos įgyvendinti, siekiant procesų skaitmenizavimo ir automatizavimo bei elektros energijos išlaidų mažinimo.
   • Organizuoti ir koordinuoti techninės priežiūros ir elektros ūkio remonto darbus, kontroliuoti jų vykdymo eigą ir terminus, priimti darbus iš vykdytojų.
   • Prižiūrėti įrangą, ją konfigūruoti, atlikti montavimo, derinimo ir paleidimo darbus. Priiminėti inžinerinius sprendimus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą gamybos procesą bei vykdant įrengimų profilaktinę priežiūrą bei gedimų šalinimą.

   Darbo sritis

   Techninis darbas, elektros inžinerija su automatikos elementais.

   Lūkesčiai kandidatui:

   • Elektrotechninis išsilavinimas;
   • Panašaus darbo patirtis;
   • Įrenginių elektrinės dalies priežiūros žinios ir įgūdžiai;
   • Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
   • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

   Darbo užmokestis

   Siūlomas atlyginimas -1500 EUR (mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių) bei priedai už pasiektus rezultatus įgyvendinant naujus projektus.

   CV siųsti iki š. m. vasario 5 d. el. p. inga@skuodovandenys.lt, pasiteirauti galima tel. Nr.: 8-616-72089.