Veikla

Informacija

Planuojami darbai

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos priežiūra, pažeidimų tikrinimas.
 • Planinių ir avarinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, stočių remonto darbai.
 • Vandens kokybės tikrinimas ir prevencija.
 • Vandentiekio šulinių valymas bei remontas.
 • Nuotekų dumblo tvarkymo ir su tuo susiję darbai.
 • Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros projekto įgyvendinimas Statybininkų g. ir Stadiono g., Skuode (projekto įgyvendinimo pradžia – 2024 m, o pabaiga – 2025 m.)
 • Planuojama kasmet pakeisti apie 1000 vandens apskaitos prietaisų su pasibaigusia metrologine patikra arba neveikiančių, įrengti apskaitos prietaisus naujiems klientams.
 • Projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04” įgyvendinimas (Skuodo mieste bus prijungta 20 būstų prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų).
 • Skuodo sveikatingumo ir higienos centro stogo dangos pakeitimas bei patalpų einamasis remontas.
 • 2024 metais numatomi vykdyti investicinio projekto „ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ projektavimo darbai (projekto rangos darbai numatomi 2025-2026 m.):
 • planuojama įrengti naujus vandens gręžinius Barstyčiuose ir Lenkimuose;
 • vandens nugeležinimo stoties rekonstrukcija Skuodo mieste;
 • 8 gyvenvietėse planuojami įrengti vandens gerinimo įrenginiai;
 • nuotekų valymo įrenginių Luknių gyvenvietėje rekonstrukcija.
 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos priežiūra, pažeidimų tikrinimas.
 2. Planinių ir avarinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, stočių remonto darbai. Vandens kokybės tikrinimas, nuotekų dumblo tvarkymo ir su tuo susiję darbai.
 3. Vandentiekio šulinių valymas bei remontas.
 4. Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros projektų įgyvendinimas Statybininkų g. ir Stadiono g. (Skuode) bei naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Skuodo mieste ir rajone.
 5. Vandens kokybės gerinimo įrenginių įrengimas Lenkimuose ir kitose kaimiškose vietovėse kur nėra galimybės pastatyti centralizuotus vandens gerinimo įrenginius.
 6. Planuojama kasmet pakeisti apie 1000 vandens apskaitos prietaisų su pasibaigusia metrologine patikra arba neveikiančių, įrengti apskaitos prietaisus naujiems klientams.
 7. Nuotekų valymo įrenginių Luknių gyvenvietėje rekonstrukcijos techninio projekto parengimas.
 8. Vandens nugeležinimo stoties projekto įgyvendinimas Skuodo mieste.
 9. Skuodo sveikatingumo ir higienos centro patalpų remontas.
 • Transporto garažų stogo remontas.
 • Planuojama įrengti naują vandentiekio gręžinį Barstyčių miestelyje, o taip pat užkonservuoti biologinius valymo įrenginius Birutės gatvėje Skuodo mieste.
 1. Vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų ekploatacijos pažeidimų tikrinimus.
 2. Skuodo rajone tęsti naujų vartotojų prijungimus prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
 3. Skuodo r. Luknių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
 4. Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros Skuodo rajone projektų įgyvendinimas.
 5. Vandens gerinimo filtrų įrengimas Ylakiuose.
 6. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir
  kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius
  vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti
  laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.
 7. Vandens ir nuotekų realizacijos vidurkio automatinio priskaitymo sprendimo įdiegimas ir taikymas.
 1. Pradėti Skuodo nugeležinimo stoties kapitalinį remontą.
 2. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose tęsti
  naujų vartotojų prijungimus prie buitinių nuotekų tinklų, o Skuodo
  rajone tęsti centralizuoto vandentiekio pajungimus.
 3. Skuodo raj. Luknių kaimo buitinių nuotekų tinklų eksploatacijos pradžia, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
 4. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Skuode Vienybės gatvėje.
 5. Vandens gerinimo filtrų įrengimas Krakių kaime.
 6. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir
  kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius
  vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti
  laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.
 7. Vandens apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo sprendimo diegimas.
 8. Naujinti administracines, gamybines patalpas ir teritoriją.
 1. Pradėti Skuodo nugeležinimo stoties filtrų kapitalinį remontą.
 2. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose tęsti naujų vartotojų prijungimus prie buitinių nuotekų tinklų, o Skuodo rajone tęsti centralizuoto vandentiekio pajungimus.
 3. Skuodo raj. Šauklių vandenvietės eksploatacijos pradžia, įrenginių atnaujinimas, vandens apskaitos sutvarkymas.
 4. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Mosėdyje Liepų gatvėje.
 5. Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Skuode Gėlių gatvėje.
 6. Įrengti nugeležinimo filtrus Šliktinės kaime.
 7. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.
 8. Naujinti Administracines patalpas ir teritoriją.
 1. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose planuojama tęsti naujų vartotojų prijungimą prie buitinių nuotekų tinklų ir centralizuoto vandentiekio.
 2. Planuojami Skuodo vandens nugeležinimo stoties rekonstrukcijos darbai, kurių metu bus keičiami seni nugeležinimo filtrai į naujus.
 3. Skuodo raj. vandenviečių gręžinių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos plėtra.
 4. Bendrovės teritorijoje pastatyti papildomus garažus transporto priemonėms, atlikti patalpų remonto darbus.
 5. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.
 1. Skuode, Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose planuojama vykdyti naujų vartotojų prijungimą prie buitinių nuotekų tinklų ir centralizuoto vandentiekio.
 2. Skuode planuojama vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra S. Daukanto gatvėje.
 3. Toliau vykdyti 2017 metų pabaigoje pradėtą Skuodo raj. vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų inventorizaciją, brėžinių atnaujinimą ir skaitmenizavimą.
 4. Vandenviečių gręžinių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos plėtra.
 5. Bendrovės teritorijoje pastatyti papildomus garažus transporto priemonėms, atlikti patalpų remonto darbus.
 6. Periodiškai chloruoti vandentiekio vamzdynus Skuodo mieste ir kaimo gyvenvietėse. Vykdyti likusiuosius, planinius ir avarinius vandentiekio ir nuotekų linijų, stočių remonto darbus. Vykdyti laboratorinį vandens kokybės tikrinimą, nuotekų dumblo tvarkymą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų butų savininkais ar individualių namų savininkais sudaromos bendrovės abonentiniame skyriuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. – 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. – 15.45val., pietų pertrauka nuo12.00 val. – 12.45val.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

 • nuosavybės teise į butą patvirtinantys dokumentai;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis reglamentuoja Pardavėjo ir Vartotojo (abonento) santykius, atsirandančius tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas ir atsiskaitant už pateiktą vandenį bei nuotekų tvarkymą.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu vandens kaina būtų įrašoma į sutartis, pasikeitus kainai reikėtų perrašyti sutartis su visais vartotojais (abonentais).

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys” nuo 2019 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui – 2,25 kub. m., įmonėms – 4,5 kub. m.

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“ tel.(8 440) 73008. Skaitikliai pradėti keisti tik patvirtinus naujas kainas ir įvedus pardavimo kainą, kurioje numatyta lėšų ir skaitiklio keitimui. UAB ,, Skuodo vandenys“ yra įpareigoti prižiūrėti ir keisti skaitiklius.

Pastatų ivadinių skaitiklių metrologines patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių – 6 metai.

Įmonės darbuotojai prieš atvykdami keisti skaitiklių iškabina pranešimus daugiabučio namo skelbimų lentoje (prieš 2-3 dienas, individualių namų savininkus – informaciniais pranešimais.

Pakeitus geriamojo vandens skaitiklį (- ius) reikia atsiskaityti pagal senus geriamojo vandens skaitiklio rodmens skaitiklio rodmenis ir tuomet pradėti mokėti pagal naujus geriamojo vandens skaitiklio rodmenis.

Jei skaitiklio metrologines patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o vartotojas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, papildytų Aplinkos ministro 2011m. Sausio 5 d. įsakymu Nr.D1-19, 17punktu, skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas. Pagal normas apskaičiuotas vandens kiekis, pakeitus skaitiklį(-ius), neperskaičiuojamas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš 1 m³ geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos. Už faktiškai sunaudotą vandenį mokama 1 m³ kaina o pardavimo kaina nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra ta pati kiekvieną mėnesį. Į pardavimo kainą (vadinama abonentiniu mokesčiu) įtraukiamos abonentinės tarnybos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto, sąskaitų parengimo ir pateikimo bei kitos būtinosios sąnaudos, susijusios su vandens pardavimu. Dabar šios sąnaudos yra išskirtos iš 1 m³ kainos ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

artotojas (abonentas) pardavimo kainos nemoka, kai jis planuoja išvykti arba nesinaudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ilgiau negu vieną mėnesį, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, raštu (prašymu) informavęs vandens tiekėją ir bendrovės atstovui išmontavus vandens apskaitos prietaisą. Vartotojas (abonentas) vandens tiekėjui sumoka tik už laikiną atjungimą, t.y. laikino atjungimo įmoką, kurią apskaičiuoja vandens tiekėjas.

Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai (tualetai, dušinės, vonios, skalbimo mašinos ir pan.) turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

 Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“. Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose ar pablogėjo geriamojo vandens kokybė, apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“ abonentiniam skyriui tel. 73008 ar budinčiam po darbo val. ir poilsio dienomis tel.73008.

UAB ,,Skuodo vandenys“ geriamąjį vandenį gyventojams tiekia iki daugiabučio namo įvadinio skaitiklio, o į individualius namus vandenį tiekia iki sklypo ribos. Nuotekų tinklus bendrovė eksploatuoja iki pirmojo kontrolinio šulinio. Daugiabučio namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita daugiabutį namą administruojanti bendrovė).Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar į daugiabutį namą administruojančią bendrovę .Individualių namų vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja namo savininkas.

Jeigu ABONENTUI priklausančiame įvade įvyko avarija, jos metu prarasto vandens kiekis skaičiuojamas priimant, kad vanduo tekėjo 3 m/s greičiu visu įvado skersmeniu per visą avarijos trukmę. Jei avarijos trukmės nustatyti neįmanoma, tariama, kad vanduo tekėjo per laikotarpį, praėjusį nuo skaitiklio parodymo paskutinio patikrinimo dienos.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, buto ar namo savininkas apie šį faktą nedelsiant turi informuoti UAB ,,Skuodo vandenys“ tel. 8 440 73008. Jums patogiu laiku į Jūsų namus atvyks UAB ” Skuodo vandenys“ darbuotojas ir vėl užplombuos vandens skaitiklį.

Jeigu ABONENTAS abejoja TIEKĖJUI priklausančio vandens skaitiklio duomenų tikslumu, jis turi teisę kreiptis į TIEKĖJĄ, kad pastarasis jį patikrintų. Jeigu patikrinus nustatyta, kad vandens skaitiklis atitinka standartą, jo nuėmimo, tikrinimo ir pastatymo išlaidas apmoka ABONENTAS. ABONENTAS gali pareikalauti pakeisti skaitiklį už jį apmokėdamas. Informuokite UAB „Skuodo vandenys” abonentinį skyrių tel. 8 440 73008.

Tinkamai ir laiku nesutvarkyti ir neprižiūrėti inžinieriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. UAB ,, Skuodo vandenys“ šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų .Dauguma atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojami vamzdynai. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra. Daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinierinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 punktas taip pat teigia , kad abonentai (vartotojai) teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas. Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus tinklus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Patariame mokėti ne paskutinę mėnesio dieną, kadangi įmoku gavimas priklauso ne nuo mūsų, o nuo įmokas priimančių įstaigų.

Neapmokėjus už UAB ,,Skuodo vandenys‘‘ suteiktas paslaugas, vartotojams (abonentams) siunčiami priminimo raštai, kuriuose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino. Taip pat pradedami skaičiuoti delspinigiai. Neatsakant į raštiškus pranešimus skola išieškoma teismine tvarka.

Šalių susitarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Skolos grąžinimo terminus nustatome aptardami su klientu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį.

Norint gauti kompensaciją reikia kreiptis į seniūniją arba socialinės paramos centrą pagal gyvenamąją vietą.

Dokumentai

 

UAB „Skuodo vandenys” 2023 m. viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams sumokėjo 167,17 Eur (už skelbimus vietiniame laikraštyje).

Klientams

Skuodo automatinės agrometeorologijos stoties duomenys 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. D1-218 „Dėl LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” pakeitimo” 1.1 punktu ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos stebėjimų departamento meteorologinių stebėjimų skyriaus 2019 m. balandžio 2 d. Nr. (5.58-10)-B8-1156 pažyma apie hidrometeorologines sąlygas, UAB „Skuodo vandenys” abonentai (įmonės) už paviršines nuotekas kas mėnesį mokės fiksuotą mokestį. Fiksuotas mokestis bus skaičiuojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Nuo 2021 m. sausio 1 d. fiksuotas mokestis už paviršines nuotekas bus perskaičiuotas. Papildoma informacija tel. 8 440 73008.

Ekstremalus situacijos valdymas

UAB „Skuodo vandenys” ekstremalių situacijų valdymo planas patvirtintas UAB „Skuodo vandenys” direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1-35.

KITOS ATASKAITOS

Lėšos veiklai viešinti UAB "Skuodo vandenys" 2023 m. viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams sumokėjo 167,17 Eur (už skelbimus vietiniame laikraštyje).
Darbai

Mūsų projektai