Buitinių nuotekų išvežimas

Nuotekos individualiuose rezervuaruose

Kaupiate buitines nuotekas individualiuose rezervuaruose ar valote nuotekas individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose ir neturite galimybės jungtis prie centralizuotos kanalizacijos? Kreipkitės į UAB „Skuodo vandenys“ ir nuotekos bus išvežtos į valymo įrenginius. Eksploatuojame dvi automašinas. Viena talpina 6 m3 nuotekų, antra – 3,5 m3 nuotekų. Teikiame nuotekų išvežimą su rezervuaro praplovimu paslaugą. Šaltuoju metų laiku praplovimo paslauga neteikiama. Dėl užsakymo ir papildomos informacijos kreipkitės telefonu 8 440 73008.

Nuotekų išvežimo kaina nuo 2024 balandžio 1 d. patvirtinta UAB „Skuodo vandenys” direktoriaus 2024-03-28 įsakymu Nr. V1-14

Asenizacinė mašina Renault Midlum

(talpa 6 m³):

Eur už reisą be PVM

Eur už reisą su PVM

1.Skuodo miesto teritorijoje

33,57

40,62

2. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 10 km.

44,76

54,16

3. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 20 km.

55,95

67,7

4. . Atstumas iki ištraukimo vietos iki 30 km.

67,14

81,24

5. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 40 km.

78,33

94,78

Už išvežtų nuotekų kiekio tvarkymą (valymo ir dumblo tvarkymą) papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus.

Privaloma sudaryti viešąją sutartį

UAB „Skuodo vandenys informuoja“, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, bei Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimu, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo užtikrinti nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų priežiūrą. Kai tokie įrenginiai įrengti ir naudojami privaloma sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų transportavimo į valymo įrenginius.

 

Prašome visus individualius nuotekų tvarkytojus sudaryti buitinių nuotekų išvežimo sutartis su UAB „Skuodo vandenys“ ir nuosekliai bei savalaikiai užsisakykite išvežamų buitinių nuotekų paslaugą ir vykdykite geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

Buitinių nuotekų išvežimas ir išpylimas į aplinką užtraukia baudą nuo 60 iki 300 eurų.

Nuotekų kaupimo rezervuarai, septikai, turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari.
Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.
Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimą, eksploatavimą ir kontrolę reglamentuoja tvarkos aprašas (TAR, 2015-01-12, Nr. 426)
Taip pat Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017m. spalio 26 d. sprendimas.

Nepriklausomi nuotekų vežėjai

UAB „Vandenvala“, Bačiūnų g. 55, LT-79202, Šiauliai, servisas@lzt.lt, +370 617 90999.
UAB „Biorenta“, Liepų g. 85A, Klaipėda, info@biorenta.lt, www.biorenta.lt

Turite klausimų? Susisiekite su mumis šiandien ir mes padėsime išspręsti juos.