Paslaugų kokybė

Geriamojo vandens kokybė

INFORMACIJA APIE FLUORIDUS

Informuojame, kad vadovaujantis UAB „Skuodo vandenys“ 2021 m. vasario 18 d. patvirtinta Geriamojo vandens programine priežiūra 2021 metams, atlikus fluoridų tyrimus tiekiamame geriamajame vandenyje, pagal higienos normą leistina fluoridų koncentracija neatitiko Šauklių, Udralių, Igarių, Puokės, Laumės, Pašilės, Notėnų, Vindeikių, Šačių, Juodeikių, Puodkalių vandenvietėse. Leistina parametro vertė pagal HN 24:2017 – 1,5 mg/l.

Fluorido koncentracija šiose vandenvietės:

Šauklių

3,55 mg/l

Udralių

3,27 mg/l

Igarių

3,42 mg/l

Puokės

2,81 mg/l

Laumės

3,07 mg/l

Pašilės

1,68 mg/l

Notėnų

2,2 mg/l

Vindeikių

2,46 mg/l

Šačių

1,78 mg/l

Juodeikių

2,45 mg/l

Puodkalių

3,8 mg/l

UAB „Skuodo vandenys“ 2021 m. pradėjo montuoti buitinius vandens filtrus, skirtus fluoridų šalinimui. Tyrimai parodė, kad filtrai efektyviai mažina fluoridų kiekį vandenyje, todėl ateinančiais metais bus tęsiami filtrų įrengimai.

Nuotekų tvarkymas

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos