Skuodo rajone netrukus prasidės vandentvarkos darbai

Skuodo rajone šiuo metu įgyvendinamos dvi Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamos ir vandentvarkos infrastruktūros plėtrą užtikrinančios sutartys. Jas įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami net keturiose vietovėse – Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose. Numatytos ES lėšos skirtos pagerinti gyventojų buities sąlygas ir sumažinti aplinkos taršą.

Neilgai trukus Lenkimų, Aleksandrijos, Mosėdžio bei Ylakių gyventojai galės stebėti šalimais vykstančius magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus. Šiuo metu, pagal su UAB „Edrija“ 2011 m. gruodžio mėn. pasirašytą sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose“ jau vyksta projektavimo ir paruošiamieji darbai.

Minėtose gyvenvietėse numatoma nutiesti daugiau nei 19 km naujų vandentiekio tinklų bei virš 25 km naujų nuotekų tinklų. Aleksandrijoje, Lenkimuose taip pat bus pastatyti dveji nuotekų valymo įrenginiai. Net 770 gyventojų bus sudaromos galimybės prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo, o 2043 gyventojams prie centralizuotai tvarkomų nuotekų sistemos. Ir, nors darbai pagal sutartį truks beveik du metus, gyventojai jau raginami apsvarstyti prisijungimo prie naujųjų tinklų galimybes bei aktyviai domėtis darbų eiga.

Kita Mosėdžio gyvenvietėje pradedama sutartis – „Geriamojo vandens valymo įrenginių statyba Mosėdžio miestelyje“, pasirašyta 2011 spalio mėn. su rangovu UAB „Irdaiva“. Pagal šią sutartį bus suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, valykla bei švaraus vandens rezervuaras, renovuoti du gręžiniai. Vandens gerinimas, o tiksliau – kokybiško vandens užtikrinimas, Mosėdžio miestelyje bus vykdomas dviem technologiniais etapais, per kuriuos bus pašalintos perteklinės medžiagos – geležis, manganas, amonis, sieros vandenilis ir fluoridai.

Minėtos dvi sutartys yra projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyvenvietėse)“ dalis. Pagal šias sutartis rangos darbų pradžia paskelbta 2012 m. vasario 2 d. ir 2011 m. lapkričio 23 d. Vykdytojas – UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 22.109.980,87 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria – 18.723.895,02 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudaro – 2.202.811,18 Lt, o likusias lėšas – 1.183.274,67 Lt skiria projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. vasario 11 d., pabaiga numatoma 2014 m. rugsėjo 29 d.

Jis prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

Kontaktinis asmuo:

UAB „Skuodo vandenys“

Eksploatacijos inžinierius

Algirdas Miliauskas
tel.: 8 440 73170

skuodovandenys@ktv.satela.lt