Vandens norma

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ paskaičiavo ir patvirtino vidutinį suvartojamo geriamojo vandens arba išleidžiamų nuotekų kiekį vienam gyventojui  – 2,24 m3 mėnesiui. Naujas kiekis įsigalioja  nuo 2020 m. vasario 1 d.