Bartuvos upėje bus pradėtas vandens augmenijos pjovimas