Darbo pasiūlymas

Pareigos:

EKOLOGAS (-Ė)

Darbo vieta:

UAB „Skuodo vandenys“, Vaižganto g. 27, Skuodas.

Darbo sutartis:

Neterminuota. 3 mėnesių bandomasis laikotarpis.

Darbo pobūdis:

 • Yra atsakingas (-a) už aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi bendrovėje.
 • Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, deklaracijas ir ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai, Aplinkos apsaugos departamentui, Lietuvos geologijos tarnybai, Statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
 • Sudaro geriamojo vandens programinės priežiūros planą.
 • Vadovaujantis patvirtintomis aplinkos monitoringo programomis ir taršos leidimais, organizuoja mėginių paėmimą iš taršos šaltinių ir pristatymą tyrimams į laboratoriją. Veda susidarančių teršalų ir atitekančių ir išleidžiamų į aplinką nuotekų apskaitą.
 • Rengia nuotekų dumblo tręšimo planus, pildo nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalą.
 • Vykdo atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą GPAIS sistemoje. Organizuoja sutarčių sudarymą su atliekų tvarkytojais ir užtikrina savalaikį susidariusių atliekų pristatymą jiems.
 • Pagal kompetenciją rengia ir teikia kitą informaciją, ataskaitas, ruošia raštus, atsakymus, teikia statistinius duomenis institucijoms, įstaigoms ir asmeniui, dirbančiam su valstybine energetikos reguliavimo taryba.

Reikalavimai:

 • Aukštesnysis biologijos, chemijos ar ekonomikos srities išsilavinimas.
 • 2-ų metų ekologo (-ės), ar susijusios, darbo patirtis.
 • Vandentvarkos srities išmanymas (privalumas).
 • AIVIKS, GPAIS, SCADA, TOPD sistemų išmanymas (privalumas).
 • Vandentvarką reglamentuojančių teisės aktų išmanymas (privalumas).
 • Kompiuterinis raštingumas, darbo MS Excel įgūdžiai.
 • Komunikabilumas.
 • Gebėjimas nustatyti prioritetus.
 • Greita orientacija ir gebėjimas dirbti operatyviai bei efektyviai individualiai bei komandoje.
 • Analitinis mąstymas, sąžiningumas, pareigingumas, kruopštumas, punktualumas.

Darbo užmokestis:

Nuo 1300 Eur. (Bandomuoju laikotarpiu darbo užmokestis pagal susitarimą).

Darbo pradžia:

2021 m. liepos 1 d.

Gyvenimo aprašymus (CV), motyvacinius laiškus, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir rekomendacijas siųsti iki 2021 m. birželio 15 d. el. paštu direktorius@skuodovandenys.lt , pasiteiravimui skambinkite tel. 8 601 31211.