Mosėdyje, Muziejaus gatvėje, baigta buitinių nuotekų tinklų statyba

Mosėdyje, Muziejaus gatvėje, prie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, inžineriškai sudėtingoje teritorijoje, baigti buitinių nuotekų tinklų statybos ir nuotekų siurblinės paleidimo darbai. Tai suteikė Muziejaus gatvės 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 privatiems namas galimybę jungtis prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. Darbus organizavo ir atliko UAB „Skuodo vandenys“. Lėšos skirtos iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto, 25 000 Eur.