Perskaičiuota vandens norma

UAB „Skuodo vandenys“ perskaičiavo ir patvirtino vidutinę vieno mėnesio vandens suvartojimo ir nuotekų išleidimo normą vienam gyventojui. Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis Skuodo rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje 2022 metams nustatomas 2,53 m3 mėnesiui ir taikomas vartotojams bei abonentams, kurie:

  1. dėl techninių ar kitų priežasčių neturi galimybės įsirengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, atsiskaitymui už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas;
  2. abonentai dėl techninių ar kitų priežasčių neturintys galimybės įsirengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2;
  3. patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t. y. 2,53 m3gyventojui per mėnesį.
  4. atsisako įleisti UAB „Skuodo vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (2,53 m3 gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

Perskaičiuota norma pradedama taikyti nuo 2022 m. vasario 1 d.