Rodmenų deklaravimas

  1. Apskaitos prietaisų rodmenis būtina deklaruoti kiekvieną mėnesį. Rodmenys įrašomi į sąskaitą, jei apmokame naudojantis popierine sąskaita.
  2. Jei mokama naudojantis elektronine bankininkyste, mokėjimas atliekamas per „Įmokos ir mokesčiai“ naudojantis UAB „Skuodo vandenys“ ruošiniu. Skaitiklių rodmenys į lentelę surašomi tokia eilės tvarka, kokia yra sąskaitoje.
  3. Vandens suvartojimas yra deklaruojamas m³ (kubiniais metrais), nenurodant litrų. Litrai apvalinami iki m³, pagal matematikos apvalinimo taisykles: jeigu vandens apskaitos prietaisas rodo 500 l ir daugiau, apvalinama į didesnę pusę, jei mažiau – į mažesnę pusę, pvz.: šalto vandens apskaitos prietaisas rodo 63 m³ ir 540 l, į sąskaitą įrašome 64 m³. Šalto vandens apskaitos prietaisas rodo 59 m³ ir 320 l, į sąskaitą įrašome 59 m³.
  4. Tuo atveju, kai sąskaitoje mokėjimo suma yra 0,00 (nulis) Eur, vandens apskaitos prietaisų rodmenis Vartotojas turi pranešti telefonu (8 440) 73 008 arba elektroniniu paštu saskaitos@skuodovandenys.lt .
  5. Nuotolinių būdu nuskaitomų apskaitos prietaisų rodmenų deklaruoti nebūtina.
  6. Nepranešus ar nepadeklaravus rodmenų, suvartoto vandens ar išleistų nuotekų kiekis einamąjį mėnesį automatiškai apskaičiuojamas pagal dvylikos mėnesių, einančių prieš ataskaitinį mėnesį, per kurį Vartotojas nedeklaravo geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų, vidurkį.
  7. Jei būste laikinai negyvenama ar veiklos nevykdoma ilgiau nei vieną mėnesį būtina informuoti UAB „Skuodo vandenys” raštu arba elektroniniu paštu saskaitos@skuodovandenys.lt ir informuoti, kad vanduo nebus naudojamas arba buitinės nuotekos nebus išleidžiamos.