Mėnuo: 2022 lapkričio

Lietuvos Respublikos įstatymo pakeitimas

2022 m.lapkričio 16 d., įsigalioja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymas. Įstatymus rasite: https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/2eaee1d064b311edbc04912defe897d1 https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/64e2282064b311edbc04912defe897d1