Keičiasi pardavimo kaina

Vadovaujantis LR 2022 m. spalio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1466 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo“ 35 str. 3 p. bei 2019 m. balandžio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos“, nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja perskaičiuotos pardavimo kainos.

Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis 

Eur be PVM

Eur su PVM

Vartotojams (gyventojams) Eur per mėn.

0,86

1,04

Abonentams (įmonėms) pagal apskaitos prietaisų diametrus Eur apskaitos prietaisui per mėn.

D15

1,48

1,79

D20

1,55

1,86

D25

4,70

5,69

D32

5,74

6,95

D40

10,27

12,43

D100

21,71

26,27