Pradėti Bartuvos upės atkarpos vandens augmenijos pjovimo ir šalinimo darbai.