INFORMUOJAME, KAD Š. M. RUGSĖJO 19 IR 21 DIENOMIS SKUODO MIESTE BUS VYKDOMI GAISRINIŲ HIDRANTŲ PATIKRINIMO DARBAI, DĖL TO GALI PABLOGĖTI GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ. ATSIPRAŠOME UŽ NEPATOGUMUS.