LAIMĖTAS PROJEKTAS!

Norime pasidžiaugti laimėję LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04“ projektą.

Šio projekto tikslas – Skuodo miesto aglomeracijoje prijungti 19 vnt. gyvenamųjų būstų prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Šiuo projektu užtikrinsime 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo įgyvendinimą bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą. Įgyvendinus projektą sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Skuodo aglomeracijoje.

2023 m. gruodžio 18 d. pasirašyta finansavimo sutartis su APVA, o šiuo metu jau vykdoma projektuotojo atranka. Projekto įgyvendinimo terminas numatomas iki 2025 m. rugpjūčio mėn.