Vandentvarkos infrastruktūros naudojimo patikrinimai

UAB „Skuodo vandenys” vertindama susidariusią padėtį, kai po gausaus lietaus yra maksimaliai apkraunama buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra, pradeda vykdyti neplaninius vartotojų (abonentų) valdomus nuotekų surinkimo infrastruktūros patikrinimus. Primename, kad paviršinės (lietaus) nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių nuotekų, t. y. paviršines (lietaus) nuotekas yra draudžiama leisti į buitinių nuotekų tinklus, o nevalytas buitines nuotekas yra draudžiama leisti į paviršinių nuotekų tinklus ar aplinką. Patikrinimai bus vykdomi pagal bendrovės patvirtintą tvarką.

Gyventojai gali bendrovei anonimiškai pranešti apie įtariamus vandentvarkos infrastruktūros naudojimo pažeidimus.