Informacija dėl fluoridų tyrimų rezultatų 2021 m.

Informuojame, kad vadovaujantis UAB „Skuodo vandenys“ 2021 m. vasario 18 d. patvirtinta Geriamojo vandens programine priežiūra 2021 metams, atlikus fluoridų tyrimus tiekiamame geriamajame vandenyje, pagal higienos normą leistina fluoridų koncentracija neatitiko Šauklių, Udralių, Igarių, Puokės, Laumės, Pašilės, Notėnų, Vindeikių, Šačių, Juodeikių, Puodkalių vandenvietėse. Leistina parametro vertė pagal HN 24:2017 – 1,5 mg/l.

Fluorido koncentracija šiose vandenvietėse pateikta lentelėje.

Šauklių3,55 mg/l
Udralių3,27 mg/l
Igarių3,42 mg/l
Puokės2,81 mg/l
Laumės3,07 mg/l
Pašilės1,68 mg/l
Notėnų2,2 mg/l
Vindeikių2,46 mg/l
Šačių1,78 mg/l
Juodeikių2,45 mg/l
Puodkalių3,8 mg/l

UAB „Skuodo vandenys“ 2021 m. pradėjo montuoti buitinius vandens filtrus, skirtus fluoridų šalinimui. Tyrimai parodė, kad filtrai efektyviai mažina fluoridų kiekį vandenyje, todėl ateinančiais metais bus tęsiami filtrų įrengimai.