Paviršinių nuotekų patikrinimai

Vykdant buitinių nuotekų tinklų eksplotaciją ir priežiūrą randama paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 5 str. paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių nuotekų ir jų išleidimas į buitinių nuotekų tvarkymo sistemas yra draudžiamas.

Lietaus, sniego tirpsmo, drenažinis vanduo patekęs į buitinių nuotekų tinklus sukelia daugybę problemų: persipildo tinklai, avariniu režimu dirba nuotekų siurblinės, užliejami rūsiai, padidėja elektros suvartojimas ir didžiausia problema yra padidėjąs bendras vandens kiekis, patenkantis į nuotekų valyklas.Tokie reiškiniai iššaukia poreikį didinti nuotekų valyklos hidraulinį pajėgumą ir reikalauja nepagrįstų investicijų.

UAB ,,Skuodo vandenys“ siekdami spręsti problemą atliks nuotekų tinklų patikrinimus su specialiais žaliais dažais. Taip pat gali būti pasitelkiamas,,sausų dūmų generatorius“ bei nuotekų tinklų apžiūrą iš vidaus su TV diagnostikos įranga.

Aptikus paviršines (lietaus) ar drenažo nuotekas pajungtas į buitinių nuotekų tinklus asmeniui bus surašomas pažeidimo aktas, kuris pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius skiriama bauda nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. Taip pat bus skaičiuojama bauda už išleistą nuotekų kiekį, pagal išmatuotą paviršiaus plotą, nuo kurio susidariusios paviršinės nuotekos patenka į tinklus.

Atkreipiame dėmesį, kad tik išimtinais atvejais, jeigu dėl atjungimo nuo buitinių nuotekų tinklų atsirastų pavojingi teritorijų užtvindymai, atskiri lietaus nuotekų prijungimai galėtų likti, tačiau tik sudarius sutartį ir išsprendus apmokėjimą už lietaus vandenį, patenkantį į buitinių nuotekų sistemą.