Informacija gyventojams

UAB „Skuodo vandenys“ priklausančiose vandenvietėse: Igarių km., Juodeikių km. , Laumių km. , Notėnų km., Pašilės km., Puodkalių km. , Puokės km. , Šačių km. , Šauklių km. ir Udralių km., geriamajame vandenyje yra viršyti fluorido kiekiai, todėl UAB „Skuodo vandenys“ iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos gavo išduotas išlygas geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio (fluorido) ribinei vertei taikymo sąlygas šiose teritorijose. Suderintos priemonės, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, t. y. gyventojams siūloma pastatyti buitinius vandens filtravimo įrenginius (Coway P-160L) su atbulinio osmoso technologija. Šie įrenginiai ne tik pašalina fluorido kiekį iki higienos normos ribų, bet ir manganą, amonį, geležį, drumstumą, pH.  Už šių įrenginių pastatymą ir priežiūrą atsakinga yra UAB „Skuodo vandenys“. Gyventojams tai nieko nekainuoja. Kiekvienoje gyvenvietėje yra numatytas laikotarpis, kada bus pastatyti buitiniai vandens filtravimo įrenginiai.

Nr.Gyvenvietės pavadinimasPlanuojamas įrengimo laikotarpis
1.Šauklių kaimas2022 m.
2.Udralių kaimas2023 m.
3.Igarių kaimas2023 m.
4.Puokės kaimas2023 m.
5.Laumės kaimas2023 m.
6.Pašilės kaimas2022 m.
7.Notėnų kaimas2022-2024 m.
8.Šačių kaimas2023-2024 m.
9.Juodeikių kaimas2024 m.
10.Puodkalių kaimas2023 m.
11.Vindeikių kaimas2022 m.

Dėl šių buitinių vandens filtravimo įrenginių pastatymo UAB „Skuodo vandenys“ pradėjo gyventojų registraciją tel.nr. +370 440 73008 arba el. p. info@skuodovandenys.lt