Leidimas dėl vandens indikatorinių rodiklių

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas vadovaujantis LR Geriamojo vandens įstatymo 10 str. 2 d. derina leidimą laikinai nukrypti nuo teisės aktų reikalavimų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių pagal pateiktą vandenviečių priemonių planą su įvykdymo terminais, kol bus atkurtos geriamojo vandens indikatorinių rodiklių vertės.