Baigiama tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Trejus metus Skuodo rajone buvo vykdomas projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“, kurio metu įgyvendintos dvi Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamos ir vandentvarkos infrastruktūros plėtrą užtikrinančios sutartys. Jas įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesti net keturiose vietovėse – Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose.

Įgyvendinant darbus pagal projekto pirmąją rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje ir Lenkimuose“ tinklų klojimo darbai sėkmingai baigti visose gyvenvietėse. Aleksandrijoje iš viso naujų vandentiekio tinklų buvo paklota daugiau kaip 2,7 km, naujų nuotekų tinklų daugiau kaip 3 km. Lenkimų gyvenvietėje paklota daugiau kaip 2 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 8,3 km naujų nuotekų tinklų. Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai bei penkios siurblinės. Ylakiuose projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta daugiau kaip 6,9 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6,8 km naujų nuotekų tinklų bei pastatytos trys siurblinės. Mosėdžio gyvenvietėje nutiesta daugiau kaip 7 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6 km naujų nuotekų tinklų. Čia taip pat pastatyti nuotekų valymo įrenginiai bei penkios siurblinės. Prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų tikimasi prijungti daugiau kaip 700 gyventojų, o prie naujų nuotekų tinklų – daugiau kaip 2000 gyventojų.

Sėkmingai darbai baigti ir pagal antrąją projekto rangos sutartį „Geriamojo vandens valymo įrenginių statyba Mosėdžio miestelyje“, pagal kurią buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuaras bei lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai.

Gegužės pabaigoje projektą ruošiamasi priduoti valstybinei komisijai. Projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 21.947.520,71 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria – 18.601.909,53 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudaro – 2.188.459,95 Lt, o likusias lėšas –1.157.151,23 Lt skiria projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija.

Tinklų klojimo darbai buvo vykdomi griežtai laikantis Europos Sąjungos direktyvų, kuriose visus darbus numatyta vykdyti tik iki gyventojų sklypų ribos. Taigi gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Skuodo vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos.