Skuodo raj. baigtas vandentvarkos projektas

Per pastaruosius 3 metus Skuodo rajono vandentiekio ir nuotekų vamzdžių tinklas gerokai prasiplėtė – vamzdynai atkeliavo tiek į naujus gyvenamųjų namų, tiek į senesnius, bet nuo miesto kiek nutolusius rajonus. Skuodo rajono gyventojai pagaliau gali naudotis tokiais, rodos, elementariais patogumais ir nesukti sau galvos dėl nuotekų išvežimo ar geriamojo vandens kokybės – tuo už juos pasirūpina vandentiekio bendrovė.

Darbai baigti

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ darbai pagal tris rangos darbų sutartis buvo baigti dar šių metų viduryje.

Pagal jose numatytas veiklas buvo nutiesta daugiau kaip 19 km vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 25 km naujų nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų jau prisijungę 22 būstai, prie nuotekų tinklų – 32 būstas. Taip pat pastatyti 2 nuotekų valymo įrenginiai bei įsigytas 1 asenizacinis automobilis. Projekto įgyvendinimo metu Mosėdyje buvo pastatytas vandens gerinimo įrenginys.

Šiuo metu vykdomas gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas (sudaromos sutartys). Šiai dienai faktiškai prie naujų vandentiekio tinklų yra prisijungę – 57 gyventojai (22 būstai), prie naujų nuotekų tinklų – 84 gyventojai (32 būstai), kas sudaro: vandentiekio tinklų – 4,7 % ir nuotekų tinklų – 5,1 % nuo viso planuojamo pasijungimo.

Gyventojų prisijungimo rodikliai labai maži visose projekto įgyvendinimo gyvenvietėse. Nei vienoje iš jų prisijungimo rodikliai nesiekia nė pusės, taigi gyventojai turėtų suskubti tvarkytis reikiamus dokumentus ir pradėti prisijungimo prie centralizuotos sistemos darbus. Delsimo ir svarstymo, ar jungtis prie centralizuotos sistemos, net neturėtų būti, nes prisijungimas – reali galimybė neteršti aplinkos, gyventi patogiai bei išvengti baudų, kurių neišvengs nė vienas, atitinkamoms tarnyboms patikrinus ir išsiaiškinus, kad net ir po projekto įgyvendinimo nuotekomis atsikratoma nesilaikant aplinkosauginių normų (tai yra, nuotekų duobės nesutvarkytos ir nuotekomis teršiamas gruntas). Tokiu atveju gyventojams numatytos sankcijos ir baudos.

UAB „Skuodo vandenys“ ragina skuodiškius dar iki šių metų pabaigos susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pradėti prisijungimo prie centralizuotos sistemos darbus. Taip pat informuoja gyventojus, kad nors šiuo metu ir galima naudotis senomis trasomis, atsiradus techniniams gedimams jos nebebus taisomos.

Kaip prisijungti?

Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Skuodo vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos.

Detalesnė informacija apie prisijungimo galimybes teikiama: UAB „Skuodo vandenys“ tel. 8 (440) 73008.

Trumpa informacija apie projektą

Projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ vykdytas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 21.882.898,20 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė – 18.523.322,48 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudarė – 2.179.214,41 Lt, o likusias lėšas –1.180.361,31 Lt skyrė projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija.